Inskolningsprocess

Inskolningsprocessen startar med att alla nya föräldrar blir inbjudna till ett gemensamt informationsmöte. Ni får hem ett brev och mejl om detta inför er inskolning.

Barnets inskolningsvecka börjar, oftast på en måndag. Inskolningstider är i Huddinge kommun från kl.9 till ca kl. 14, och i Haninge från kl.9 till ca kl.15. Tiderna kan komma att kortas ner efter ert barns behov. 

Vi tar varje steg i ert barns takt för hens trygghet och förtroende.
Inskolningen kommer att pågå ca en vecka. Som föräldrar deltar ni aktivt med ert barn i den dagliga verksamheten alla dagar. Som förälder är du fortfarande ansvarig för ditt barn under inskolningen tills barnet känner sig tryggt med sin pedagog. Självfallet är pedagogerna med er i hela processen för att skapa en relation till ert barn samt er. Under denna vecka får ni en inblick i verksamheten, tar del av nödvändig information samt lära känna barn och pedagoger.
I största möjliga mån kommer verksamheten att pågå som vanligt för att ge dig som förälder en inblick i hur vardagen på förskolan ser ut för ditt barn.. 

Under den första tiden av inskolningen kommer vi pedagoger att göra allt för att ditt barn ska trivas med oss. Vi kommer att leka med ditt barn och skapa kontakt, för att så fort som möjligt få hen att trivas och knyta an till sin nya miljö.
Ansvarig pedagog och förälder har en dialog om när kontakten mellan mig och ditt barn är tillräckligt stark för att du ska kunna gå ifrån. Det är dock viktigt att du den första två veckorna alltid är nåbar per telefon.

Vi är nyfikna och intresserade av ditt barn så berätta mer än gärna det som känns viktigt för dig att vi vet. 

Tänk på att förskolan är något nytt som händer för ert barn, med nya vuxna, barn och miljö, det är mycket intryck och mycket intryck som bearbetas vilket kan göra ert barn tröttare på em/kvällen. Därför kan de vara skönare för ert barn att ha kortare dagar under de första veckorna, om ni har möjlighet. 

Drygt en månad efter inskolningsdagen, bjuder ansvarig pedagog er på uppföljningssamtal där ni som föräldrar får svara på en del frågor och tycka till om ni upplevt att inskolningen har varit/påverkat er och ert barn.

Något du funderar på?

Tveka absolut inte att höra av till oss genom att klicka på knappen!