Handlingsplaner


På Flygande mattan jobbar vi medvetet för att barnens integritet skyddas och stärks. I alla våra förskolor ska miljön vara trygg och helt fri från våld och kränkningar. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Flygande mattan genom styrdokument, handlingsplaner, kvalitetssystem och organisation arbetar systematiskt för att att varje barn, varje dag ska uppleva trygghet i förskolans miljö och känna tillit i sin egen förmåga att sätta gränser.

Något du funderar på?

Tveka absolut inte att höra av till oss genom att klicka på knappen!