Vår vision

Vår vision är att alla barn ska bli bemött med respekt och
lyhördhet, stärka deras identitet som individ och grupp
samt ge barnet utrymme att utforska sin värld efter sina förutsättningar.

Tiden med oss ska lägga grunden till ett livslångt och
lustfyllt lärande, där barnet är aktivt delaktig i utformningen
av verksamheten.

Detta utformar vi genom att erbjuda en trygg och kreativ
miljö för stora och små.

Flygande mattan strävar efter att föräldrar känner sig välkomnade och engagerade i verksamheten.