Så här arbetar vi

En stark verksamhet ska vila på en stark gemensam värdegrund, på Flygande mattan kallar vi det för vårt värdegrunds träd.
Att värna om allas lika värde, respekt för allting levande, hur vi lever tillsammans i harmoni, att alla har rätt till sin egen åsikt och
att uttrycka den med hänsyn till andra är den värdegrund allt vi gör utgår ifrån. En gemensam värdegrund på Flygande mattans förskolor är själva rotsystemet i det träd av våra fem viktigaste områden. Dessa fem bildar en helhet av de begrepp som ska genomsyra all undervisning och utbildning i Flygande mattans förskolor.
Förskolans läroplan, Lpfö 18 och Barnkonventionen ligger till grund för vårt gemensamma värdegrundsarbete. Utöver det
ligger Islam, barns inflytande, IKT (Information kommunikation och teknik) samt utomhus/miljö pedagogik som värdegrund för
alla våra förskolor.