VÄLKOMMEN TILL

FLYGANDE MATTAN
FÖRSKOLORNA

Flygande mattan

I Flygande mattans förskolor vet vi hur vi får barnen att känna sig trygga, blomstra och utforska världen i sin takt. Det gör vi genom en barnsyn som tillåter och uppmuntrar alla barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

Allt arbete utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och en gemensam värdegrund som betonar öppenhet, respekt och ansvarstagande. Utbildningen i våra förskolor utgår ifrån barnets bästa samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, samt barnkonventionen. 

Våra förskolor erbjuder en Islamisk profil (utifrån Islams värderingar) för att bland annat tillgodose barnens behov av en trygg värld, för att förstå och fira deras religiösa bakgrund och respektera likheter och olikheter 

Gemensamt för alla våra förskolor är att vi bemöter alla våra barn med respekt och glädje oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Vi är här tillsammans med alla våra unika kunskaper och erfarenheter och lär oss av och med varandra.

Ända sedan starten för tio år sedan har vår vision varit att ta vara på barnens naturliga vetgirighet och nyfikenhet parallellt med förståelsen för sin omvärld och samhälle, för att bygga en trygg identitetskänsla. Våra förskolor erbjuder en Islamisk profil (utifrån Islams värderingar) för att bland annat tillgodose barnens behov av en trygg värld för att förstå och fira deras religiösa bakgrund, respektera likheter och olikheter samt vikten av kunskap och användning av kunskapen. Alla metoder baserar sig på svenska läroplanen och erkända pedagogiska inriktningar och forskning. Gemensamt för alla våra förskolor, oavsett geografi, etnisk eller religiös bakgrund eller språk, är att vi bemöter alla våra barn med respekt och glädje.

Tyra - Den kompletta förskoleappen!

 

På Flygande mattan använder vi oss av förskoleappen TYRA för smidigare kommunikation mellan förskola och hem.

I TYRA kan ni enkelt sjuk- och friskanmäla er, ta del av blogginlägg och ert barns privata portfolio, schema,

händelser samt viktiga uppdateringar. TYRA finns i flera språk.

Vänligen besök TYRAs hemsida för mer detaljerad information och Demo filmer för användning

Något du funderar på?

Tveka inte att höra av dig till oss genom att klicka på knappen!